SCA bryter ny mark och når nya målgrupper med Hellbjörn SchedwinDet barkar åt ökad kännedom när SCA pratar på ett nytt sätt

SCA Skog är Europas största privata ägare av skogsmark. De vände sig till oss för att få hjälp att tänka nytt och nå nya målgrupper i samband med ett omtag på varumärket. Tillsammans med vårt team på SCA Skog tar vi fram kommunikationsstrategier och koncept för alla kanaler.


Using Format