Kvinnojouren Duvan


Kvinnojouren Duvan + Hellbjörn Schedwin

Kvinnojouren Duvan hjälper utsatta kvinnor och barn till stöd och skyddat boende. De vände sig till Hellbjörn Schedwin för att kunna möta det ökade behovet av skydd i Västra Götaland och Dalsland. Vi levererade en grafisk identitet, ny digital närvaro, en kommunikationsstrategi samt videos och poster för sociala medier.

Resultatet blev en betydande ökning av ansökningar från volontärer, ökat finansiellt stöd via sponsring och ökad kännedom i målgruppen. 

Vad vi gjorde

➝ Analys + strategi

➝ Grafisk identitet + illustration

➝ Ny digital närvaro

➝ Innehåll till sociala medier (poster och videos)

Grafisk identitet och digital närvaro 


Poster och video för sociala medier


Våld finns överallt. Video för Kvinnojouren Duvan.

Du kan lämna. Video för Kvinnojouren Duvan.

Using Format